UhreVind - Kirkebjerg Kontorservice

Go to content

Main menu:

UhreVind

Vejledninger
Vejledninger til UhreVind afregningsprogram
 
1.   Opret andelshaver
2.   Ændre andelshaver
3.   Overdragelse ved alm. køb og salg
4.   Overdragelse i forbindelse med dødsfald
 
 
Opret andelshaver
1.       Klik på Filer > Opret ny (Ctrl. N)
2.       Udfyld CPR nummer. Evt CVR nummer
3.       Klik på ”Opsætning” og fjern markering af ”Lås skattegrp”
4.       Gå til skattegruppe og vælg den, det skal være. I langt de flest tilfælde ”Skematisk regel”, men andelshaver bør vide, hvilken det skal være, da vi ikke kender vedkommendes baggrund skattemæssigt. Hvis der ikke er krydset af, er det nødvendigt at spørge andelshaver.
5.       Lås skattegruppe igen under ”Opsætning”
6.       Udfyld alle felter med de oplysninger, du har fået. Husk der er kun 1 efternavn, med mindre der er en bindestreg.
7.       Skriv kommentarer i feltet til venstre hver gang du laver en ændring.
8.        
 
 
 
Ændre andelshaver
1.       Find andelshaver. Tryk F12 og brug et søgefelt. Som regel har vi nummer, men ellers er det hurtigst at skrive fornavn, da efternavne da bliver listet i alfabetisk orden.
2.       Foretag de ændringer, der skal ske
3.       Skriv i bemærkningsfeltet. Dato og ændringen/ændringerne
4.        
 
 
 
Overdragelse ved alm. salg og køb
Du har modtaget en overdragelseskontrakt, som er underskrevet af både køber og sælger
1.       Find køber F12. Hvis køber ikke findes, skal køber oprettes. Se afsnit om ”Opret andelshaver”.
2.       Når køber er oprettet vælg F12 og find sælger.
3.       I bemærkninger skrives: Dato (f.eks) 11/8/18 (du bruger det format, som du har det bedst med. OBS sælger 3 andele (nr 8888 – 8890) til andelshaver YYYY pr. 1/4/18 (hvis det er i år - vi kan kun bruge ¼ datoer).
4.       Gå til køber og skriv tilsvarende: 11/8/18 OBS køber 3 andele (8888-8890) af xxxx pr. 1/4/18
5.       Nu skal overdragelsesformularen udfyldes. Der er 2 faner i arket. Den ene er til udfyldelse med oplysninger. Den anden er til udskrift, og direkte kopiering i en mail til køber, med sælger på som cc.
 
 
 
Overdragelse i forbindelse med dødsfald
Du har modtaget overdragelseskontrakt, som vedrører salg af anparter fra dødsbo. Det er vigtigt at forstå, at andelene er personlige. Dvs at man ikke bare overdrager fra afdøde til ægtefælle. Der skal altid ske en formel overdragelse, med betaling af gebyr på pt kr. 400,- pr. overdragelse. Dvs at ved overdragelse til flere børn, skal hver enkelt betale gebyret. Herefter er proceduren:
 
1.       Kontroller, om du har modtaget skifteretsattest. Hvis flere arvinger, er der en bobestyrer som overordnet står for salget efter afdøde. Der skal være fuldmagter fra øvrige arvinger til bobestyrer. I mange tilfælde er det en advokat.
2.       På overdragelseskontrakten skal sælger være markeret med ”boet efter”
Som også skrives ind på stamkortet, som vist her. Det er med vilje, at ”boet efter” står efter fornavnet. Så kan man stadig søge på fornavn, hvis der efterfølgende bliver behov. Jeg plejer at skrive adressen over i bemærkningsfeltet, inden jeg sletter adresse, postnr. By og telefonnumre
 
3.       Tjek om alle felter udfyldt. Det er ikke altid, at bobestyreren har numrene på andelene, men dem skriver jeg så på. Overdragelsesdatoen er altid en 1.4, og selv om vi har passeret 1.4.18, kan man sagtens lave overdragelser på den dato. Det kan være vigtigt ved handel mellem andelshavere, der er registreret som erhvervsmæssig anpartshaver i Skattegruppen.
4.       Tjek dernæst, om køber er kendt i systemet. Hvis ikke, skal denne oprettes. Følg vejledning ”Opret andelshaver”
 
Nu skal vi så i gang med selve overdragelsesproceduren. Det, vi har gjort, er det, som hende vi overtog efter gjorde, mht notaterne.
 
5.       På sælger skriver man f.eks.
13/4/18 OBS sælger 5 andele (xxxxx-xxxx) til andelshaver yyyyy pr. 1/4/18. Herefter går du til køber og skriver i bemærkningsfeltet:
13/4/18 OBS køber 5 andele (xxxxx-xxxxx) af uuuu pr. 1/4/18
 
6.       Nu udfylder du formularen (excel) Skabelon til overdragelse 1. april_KK1 (ligger i mappen ”Middelgrundens Vindmøllelaug Databasefiler”).
Der er 2 faner nederst. Den til højre taster man data ind i. Den til højre kan man så kopiere og maile til køber. Evt. med sælger på cc, hvis det ikke er et dødsbo. (Husk at ændre reg. nr. til det rigtige)
7.       Nu venter sagen, til der er indbetalt gebyr.
 
Når gebyret er indbetalt sker følgende:
 
8.       Åbn sælger i UV. klik på kortet med andelene – ligger bag stamkort – og marker de andele, som skal sælges (ikke altid dem alle sammen). Klik på ”Sælge andele”
9.      
 
 
Udfyld salgsdato  > OK >
 
 
 
 
 
Udfyld med købers andelshavernummer og klik OK. Nu klikker du OK nogle gange, til andelene er flyttet over til sælger.
10.   Nu går du i bemærkningsfeltet og sletter ”OBS”. Sidst skriver du så f.eks. OK 13/8/18. Samme på køber.
 
Papirgangen
11.   Overdragelseskontrakten med skifteretsattest og div andre formularer er hægtet sammen. Nu underskriver du kontrakten med stempel, dato og din underskrift. Derefter scanner du kontrakten, gemmer en kopi (et eller andet sted) og mailer til køber – evt. sælger på som cc.
12.    
 
 
Back to content | Back to main menu